Красимир Кънев експерт по кучешко поведение

Работим само с предварителна резервация(превежда се 50% от сумата),специализирани сме най-вече в дългосрочните престои на вашите любимци.Приемаме и за краткосрочни престои(но не по-малко от 3 дена),цена 15лв на ден до 10 дена;10лв. на ден до 30 дена.

Всеки домашен любимец има свой характер и темперамент.
Затова желаем изчерпателно да отговорите на всички наши въпроси!
Приема в хотела става в часовете: 11.00-12.00.
Вземане от хотела:18.00-19.00 часа(но не по-късно от 21.00ч)

Обучение и Хотел за кучета-Условия:

 НЕ се приемат неваксинирани и необезпаразитени животни,също и такива които са разгонени или им предстои такова!Ако вашият домашен любимец има специални изисквания, моля кажете ни за тях. Ако по-време на пребиваването на Вашия любимец все пак се случи така че да се разгони(това се отнася ако кучето е прието за обучение или дълъг престой на пансион)то се заплаща допълнително 6 лв. на ден за срок от 14 дена.Също така не поемаме отговорност ако кучето се разболее от инфекциозно заболяване включено или не във ваксината му(което не означава че няма да бъде лекувано като разходите са изцяло за сметка на собственика-=ВАЖНО=-
Допълнение към условията за прием на кучета в Школа "МАГИ-БАГИРА",влизащи в сила от 26.06.2013г:
1.Приемат се само кучета с издаден документ от личния им  ветеринарен лекар че са във добро психическо и физическо здраве(кондиция),подписано и подпечатано лично от него-лекаря!
2. Приемът на кучета над 8 години(за обучение или хотел),е  само с изричното съгласие на собственика че при евентуално настъпване на внезапно влошаване тяхното физическо състояние(поради започнало навлизане в по-напреднала за кучетата възраст) няма да търсят отговорност от Школа "МАГИ-БАГИРА".
3.Не се приемат кучета без чип или ветеринарномедицински паспорт ,ако нямат такива това се прави в деня на постъпването им в Школа "МАГИ-БАГИРА"
3.(а)Не се приемат на хотел кучета от така наречените "бойни породи".
4.Всяко укриване или пропускане на информация спъващо подръжката на добра кондиция и в ущърб за кучето е за сметка и се приема доброволно и без противоречие/търсене на отговорност от собственика/те.
5.Собствениците са длъжни да изискват информация за кучето/та и да я получават по-всяко време.Начините на подаване на информация могат да бъдат визуални,гласови,електронни и т.н. стига това да дава добра подробна и изчерпателна информация,чието подаване Школа "МАГИ-БАГИРА" е длъжна и ще осигурява поискана или не.
5а.Забранено е снимането на територията на обекта и на всички нейни прилежащи части /важи и за наети,отдадени за безвъзмездно използване и т.н. обекти/.
6.Не се приемат агресивни и склонни към агресия кучета или имащи вредни навици(кучета нямащи изградени хигиенни навици и ....т.н.).Важи за кучета постъпващи на хотел!При кучета постъпващи за обучение и имащи вредни навици или агресия (важен е вида агресия),условията са други и са обект на коментар и договаряне м/у "Възложителя" и "Изпълнителя"!
*"Възложител" е физическо или юридическо лице/а  искащо/и  да се  извърши дадена услуга предлагана от "Изпълнителя".
**"Изпълнител" е "Школа за кучета "МАГИ-БАГИРА"("Център по приложна психология на кучето - МАГИ БАГИРА" ЕООД)",извършващо възложената му услуга,спазвайки принципите на Хуманноста и Кинологията.
***При прекъсване извършването на дадена услуга поради вина на "Изпълнителя",същия е длъжен да възстанови депозираната сума в срок от 30 работни дни!При прекъсване или отказ от извършването на дадена услуга поради вина на "Възложителя",депозираната сума не се възстановява!
****Собствениците/ка  заплатили депозит и/или оставяйки своето/ите куче/та , автоматично приема/ат, "Условията" посочени в този раздел!
*****Не се допускат собствениците на територията на "Школа за кучета "МАГИ-БАГИРА":
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № 4 от 6 март 2009 г.
за определяне на правилата за обучение на кучета
Раздел II
Задължения на извършващите обучение на кучета
Чл. 4. Извършващите обучение осигуряват на кучетата подходящи помещения или клетки, храна и вода, защитени от достъп на външни лица, които да са съобразени с породните им физиологични и поведенчески особености.
Министър на земеделието и храните: В. Цветанов
Министър на вътрешните работи: М. Миков
Министър на отбраната: Н. Цонев
 -==>ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК <==-
Министерство на земеделието и храните, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната брой: 21, от дата 20.3.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
Наредба № 4 от 6 март 2009 г. за определяне на правилата за обучение на кучета

Школа "МАГИ-БАГИРА"
Приемаме кучета  с предимство за дългосрочен престой(минимум 2-3 месеца).
Хотел за кучета при домашни условия.Ограничен капацитет което Ви гарантира качество на услугата,24/7 в денонощието присъствие на квалифициран персонал.Ако Ви няма за дълго  време Вашето куче е в сигурни ръце и можете да забравите за тревогите си.
****при резервация за хотел се заплаща минимум 50% от цялата сума за престой.
ПРЕСТОЯ В ХОТЕЛА ВКЛЮЧВА:
Индивидуално отношение и подход към всяко животно.
Разходка 2,3 до 5 пъти дневно,според индивидуалните потребности на кучето.
Хранене с подходяща храна според индивидуалните потребности на кучето.
Хотелът разполага с 24 часово ветеринарно обслужване за Вашите домашни любимци. Вашия любимец със сигурност ще намери любов,разбиране,подходящи грижи В НАШИЯ СКРОМЕН НО ГОСТОПРИЕМЕН ДОМ :)
Обучение и Хотел за кучета-Условия
По-време на сън,пансион при домашни условия в самостоятелна стая,НАЙ-ДОБРОТО за Вашия любимец :)

Обучение и Хотел за кучета-Условия

-==проект "Защитено Убежище"==-

Обучение и Хотел за кучета-Условия
Обгрижване и рехабилитация на кучета по-проект "Защитено Убежище":
Целта на проекта е извеждане на кучета с проблеми  и настаняването им в подходяща среда,където да придобият умения за правилен начин на живот сред хората.Защитеното жилище предлага:
- индивидуална програма за рехабилитация
- индивидуален ветеринарен лекар
- правна и юридическа помощ (при необходимост)
- гарантиране на безопасността с технически и физически средства (при необходимост)
- Проучване и набавяне на значима информация свързана с предстоящи или открити граждански или наказателни дела,пряко свързани с кучето и/или неговия собственик (при необходимост)
За повече информация се свържете с нас на телефоните посочени в меню "Контакт"
НАРЕДБА № 41 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОБЕКТИ, В КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ, РАЗВЪЖДАТ И/ИЛИ ПРЕДЛАГАТ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ, КЪМ ПАНСИОНИ И ПРИЮТИ ЗА ЖИВОТНИ

В сила от 01.07.2009 г. Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г.
 ...

ГЛАВА ТРЕТА.

ПАНСИОНИ (ХОТЕЛИ) ЗА ЖИВОТНИ

Чл. 74. Всеки пансион за животни трябва да има:
1. помещения и клетки за настаняване на животни;

2. приемно помещение за клиенти;

3. сервизни помещения за персонала;

4. помещение за изолиране на болни животни;

5. помещение за съхранение и приготвяне на храната;

6. помещение за почистване и дезинфекция на инвентара;

7. рецепция, архив и сервизни помещения за персонала;

8. съоръжения за настаняване на животни, проектирани, изградени и поддържани по начин, който предотвратява бягство на животните и осигурява доброто им здраве;

9. външни клетки със защита от неблагоприятните климатични фактори, от вредители и от нападения на други животни;

10. ефективна пожарогасителна система.

 

Чл. 75. (1) В пансионите за животни се настаняват само идентифицирани животни, които имат необходимите документи и регистрация, изисквани от законодателството.
(2) Грижите за животните по време на престоя им се съобразяват с основните изисквания на собственика на животното и се вземат предвид специфичните нужди на животните, на които е направена хирургическа интервенция или които изискват приемането на специални лекарства, хранене със специални храни, къпане и почистване.

(3) Кученца между 10 - 16-седмична възраст могат да бъдат настанени за през деня, ако са получили първата си ваксина поне осем дни преди настаняването и собствениците им подписват декларация, че са уведомени за риска от заразяване на кученцата с някоя болест.

(4) Кучета на възраст над 16 седмици трябва да бъдат ваксинирани съгласно изискванията за ваксинация, посочени в чл. 81.

(5) Кученца на възраст между 10 - 20 седмици, които са настанени за през деня заедно с други кучета, трябва да бъдат наблюдавани през цялото време от персонала.
Страница 2 от 4
Чл. 76. Собственикът или управителят на пансион за животни е длъжен да осигури:
1. безопасността на всяко животно, настанено в пансиона;

2. надзор и грижи за животните от квалифициран персонал;

3. воденето на документация по чл. 100;

4. всекидневно хранене, поене на всички животни;

5. преглед на животните преди настаняването им;

6. високо ниво на хигиена в обекта;

7. бърза и подходяща помощ от ветеринарен лекар на животните, когато е необходимо;

8. връзка със собствениците на животно, когато забележат, че животното е болно или наранено;

9. план за действие при извънредни ситуации;

10. договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните с регистрирано ветеринарно лечебно заведение;

11. спазване на изискванията на чл. 9, т. 13.

 

Чл. 77. При настаняване на животно в пансиона собственикът му дава писмено съгласие за съвместно настаняване на животното му с други животни.
 

Чл. 78. Гледачите, които полагат грижи за настанените животни, са длъжни:
1. да хранят, да осигуряват вода и да надзирават всички животни;

2. всекидневно да почистват помещенията, да сменят постелята, редовно да почистват приспособленията за почистване на екскрементите и на съдовете за храна и вода;

3. да осигуряват всекидневни разходки на животните;

4. да съобщават на собственика или управителя при появата на някои от симптомите по чл. 71.

 

Чл. 79. (1) На всички животни трябва да бъде осигурено постоянно наличие на чиста вода.
(2) Купичките за храна и вода трябва да са устойчиви и да са направени така, че да могат лесно да се почистват и да не нараняват животните.

 

Чл. 80. (1) Всички кучета и котки трябва да бъдат хранени поне веднъж на ден, съобразно със състоянието, възрастта и размера на животното.
(2) Кученца и котенца между четири- и шестмесечна възраст трябва да се хранят поне два пъти на ден с балансирана храна. По изключение, когато кученца и котенца под четиримесечна възраст са оставени да пренощуват, те трябва да бъдат хранени поне три пъти на ден.

(3) Когато ветеринарният лекар, възрастта или здравословното състояние го изисква, животните се хранят съобразно лекарските предписания.

 


Чл. 81. (1) За да могат да бъдат настанени в пансион:
1. кучетата трябва да бъдат предварително ваксинирани срещу бяс, гана, хепатит, параинфлуенца и парвовироза;

2. котките трябва да бъдат предварително ваксинирани срещу вирусен ентерит и инфекциозен ринотрахеит;

3. кучетата и котките трябва да са обезпаразитени;

4. животните трябва да бъдат здрави.

(2) Направените ваксинации по ал. 1 трябва да са отразени в паспорта на животното, да са извършени в рамките на предшестващите 12 месеца и да е видно, че следващата дата за ваксинация не е пропусната.

(3) Животни, които не са обезпаразитени преди настаняването, трябва да бъдат обезпаразитени за сметка на собственика, като той бъде своевременно информиран.

 


Чл. 82. (1) Животни, които са болни или има съмнение за някое инфекциозно заболяване, не могат да се допускат в обекта.
(2) Ако по време на престоя на животното в пансиона възникне съмнение, че е заразено или болно, трябва да се потърси възможно най-бързо ветеринарномедицинска помощ и собственикът да бъде информиран.

(3) Съмнителното за заболяване животно или клинично доказани болни животни се изолират от останалите в отделно помещение.

(4) Всички животни, които са били в контакт със заразеното животно, се поставят под наблюдение.

(5) Местата за изолиране на съмнителните или заразените животни трябва да са отделени, а външните изолатори трябва да се намират поне на десет метра от някое от другите помещения в обекта.

 

Чл. 83. (1) Помещенията за настаняване на животните трябва да се почистват и да се дезинфекцират редовно.
(2) Всички помещения/изолатори и дворове трябва да се почистват поне веднъж на ден.

(3) Всички използвани постелки, приспособления и неизядена храна трябва да бъдат премахнати преди почистването и измиването.

(4) Използваните постелки и неизядена храна трябва да бъдат поставени в запечатани контейнери и по-късно да бъдат изхвърлени.

(5) След почистването местата за спане трябва да се подсушат.

 


Чл. 84. (1) Дезинфекцирането на помещенията за настаняване и на клетките трябва да се извършва всеки път, когато те се освобождават, или на всеки седми ден, като тогава дезинфекцията се извършва с медицински дезинфектанти.
(2) След дезинфекцирането съдовете трябва да се измият с оглед избягването на отравяне. При извършване на дезинфекцията трябва да се спазват инструкциите на производителя.

(3) Всички съдове, използвани за хранене и поене на животните, трябва да се почистват всекидневно.
Страница 3 от 4
Чл. 85. (1) В пансионите редовно се извършва контрол на вредителите - бълхи, кърлежи, мухи, комари и гризачи.
(2) Използваните за контрола на вредителите препарати трябва да са предписани от ветеринарния лекар и да се спазват инструкциите на производителя.

 

Чл. 86. Забранява се употребата на дезинфектанти, съдържащи фенол, в помещенията или за приборите за котки.
 

Чл. 87. (1) Кучешките и котешките колибки трябва да се заключват.
(2) Всички индивидуални колибки трябва да са снабдени с ключалки, които животните да не могат да отварят.

(3) Всички използвани методи за сигурност трябва да позволяват свободно влизане и излизане на животните и на персонала от сградите в случай на опасност.

 

Чл. 88. (1) Около всички обекти за настаняване трябва да има допълнителна ограда, предпазваща от бягство на животните, която трябва да:
1. е висока поне 1,8 метра;

2. е направена по начин, който не позволява на кучетата да копаят под нея;

3. е изградена по начин, непозволяващ катерене.

(2) Външните стени на обекта могат да служат като външна ограда, при условие че не позволяват бягството на животните.

 

Чл. 89. (1) На настанените в обекта кучета се осигурява всекидневна разходка, която може да бъде под формата на:
1. осигуряване на достъп на кучетата до зоната за разходка и упражнения поне два пъти дневно, и/или

2. осигуряване на минимум 10-минутна разходка на кучетата поне два пъти дневно.

(2) За кучета, които са настанени в ограждения с големина над двайсет метра, не се изискват допълнителни разходки и упражнения освен в случаите, когато престоят им е за повече от четири седмици.

(3) По време на разходките/упражненията трябва да се вземат мерки, за да се предотврати възможността за бягство на животните, както и нападения или наранявания от други животни.

(4) За по-активните или по-старите кучета може да се изисква повече или по-малко от общите упражнения.

(5) През деня кучетата могат да бъдат разхождани съобразно изискванията и след писмено разрешение от собственика.

(6) Кучетата не трябва да се разхождат извън рамките на сградите/обекта заради тяхната безопасност, освен ако:

1. са на каишка през цялото време;

2. са под надзора на пълнолетно лице;

3. не повече от две кучета могат да бъдат разхождани от един човек;

4. има писмено разрешение от собственика.

(7) Котките не трябва да бъдат разхождани с други котки освен с такива, с които се разбират, и след съгласието на собственика.

 

Чл. 90. (1) Помещенията за настаняване на кучета и котки трябва да бъдат проектирани, конструирани, обслужвани и поддържани по начин, който гарантира добро здравословно състояние и добри условия за живот на животните и предотвратява бягството им.
(2) Настаняването трябва да осигури защита от атмосферните условия (вятър, дъжд, слънце и други неблагоприятни климатични условия), вредители и безпокойство от други животни.

(3) Материалите за изграждане на помещенията трябва да се поддържат и почистват лесно, да осигуряват стабилност и да не са токсични.

(4) Подовете на местата за настаняване на животните в помещенията за кучета и котки трябва да бъдат направени от непромокаем материал за подпомагане на почистването и дренирането.

(5) Вътрешните повърхности на помещенията за кучета и котки трябва да бъдат направени от непромокаеми, солидни, подлежащи на миене материали, със заоблени ръбове при прехода между стените и пода, за да се улесни почистването и дезинфекцията.

(6) Подовете на помещенията за кучета и котки трябва да са наклонени, за да се позволява на отпадъците и водата да се оттичат. Трябва да се осигури отводнителен канал за оттичане на водата след почистване.

 

Чл. 91. (1) Кошарите трябва да са:
1. отделени или от плътни прегради, или от заварена или плетена мрежа;

2. напълно затворени с плътен покрив.

(2) Всички външни помещения за настаняване на кучета трябва да бъдат осигурени с пространство за спане, защитено от атмосферните условия, което да включва повдигнати легла.

 

Чл. 92. Когато кучешките кошари са разположени в закрито помещение, трябва да се поддържа подходяща температура, влажност и вентилация.
 

Чл. 93. В затворените постройки, където изкуствената вентилация е единствената възможност за достъп на въздух, се осигурява:
1. въздухообмен със скорост от 8 - 12 пъти на час;

2. уредите за вентилация не трябва да създават течение и трябва да разпространяват свеж въздух към всички помещения за настаняване;

3. температура в рамките на 15 - 27°С.

 

Чл. 94. (1) Помещенията и оборудването за котки трябва да бъдат отделени от помещенията и оборудването за кучета с плътни стени.
(2) Котките се нуждаят от колкото се може повече свеж въздух, така че изграждането на ограждения от телена мрежа трябва да бъде важен фактор при помещенията за настаняване на котки.
Страница 4 от 4
Чл. 95. (1) Всички възрастни кучета трябва да бъдат настанени по едно в кошара, освен ако собственикът/ците не са дали писмено разрешение кучетата да бъдат настанявани заедно.
(2) До три кучета от едно семейство могат да бъдат настанени заедно, когато собственикът е подписал писмено, че кучетата са съвместими и нормално се отглеждат заедно вкъщи.

 

Чл. 96. (1) Размерите на кошарите за кучета трябва да отговарят на размерите, посочени в таблица 1 на приложение № 3.
(2) Една трета от площта на всяка кошара трябва да бъде водоустойчива.

(3) Всяка кошара трябва да разполага с повдигнато от пода отделение или съоръжение за спане за всяко настанено куче, както и да бъде оборудвана с индивидуални купи за храна.

(4) Кучетата със склонност към агресия се настаняват отделно от другите животни, разхождат се отделно и не се допускат в общите заграждения за разходка и упражнения.

 

Чл. 97. (1) Котките могат да бъдат настанени в клетки или комплекси с няколко отделения, които включват:
1. отделение за спане;

2. укритие, което може да бъде отделението за спане, ако е снабдено с непрозрачни стени, и да позволява на всяка котка да се отделя от другите котки, отглеждани в същия комплекс, и онези в съседните клетки/комплекси, и

3. пространство за разходка.

(2) Котките трябва да бъдат настанявани поотделно, с изключение на комплекси с няколко отделения, където съвместими котки от едно семейство могат да бъдат настанени заедно.

(3) Собственикът трябва да даде писмено разрешение котките да бъдат настанени заедно.

 

Чл. 98. (1) Клетките за краткосрочно настаняване на котки до 7 дни трябва да имат площ на пода поне 1 м2 и минимална височина от 1 м.
(2) На котките, които ще останат повече от 7 дни, трябва да бъде осигурено настаняване, което отговаря на следните критерии:

1. клетки с минимална площ на пода от 1,5 м2 и минимална височина 1 м; или

2. комплекси с няколко отделения, които имат минимална площ на пода от 0,8 м2, минимална ширина от 900 мм и минимална височина от 1,8 м.

(3) Комплексът по ал. 2, т. 2 трябва да се състои от поне две нива, включително повдигнато отделение за спане. По-високото/ите ниво/а трябва да бъде свързано с пода чрез рампа, стълб или стъпала.

(4) Размерите по ал. 2, т. 2 са само за една котка и допълнително подово пространство от един квадратен метър се осигурява за всяка допълнителна котка.

(5) Всяка котка трябва да има индивидуално пространство за спане, купа за храна и съд за котешка тоалетна.

 

Чл. 99. Пространствата за движение на открито трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са добре поддържани, да не са кални, оголени и прашни;

2. оградите трябва да предотвратяват преминаване и бягство на кучета от едно заграждение в друго и да се поддържат в такова състояние, че да предпазват от нараняване;

3. осигурена е площ на куче съгласно таблица 2 на приложение № 3;

4. осигурени са подходящи зони за почивка съгласно таблица 2 на приложение № 3;

5. служител от персонала трябва да бъде на такова разстояние от животните, че да ги вижда и чува във всяко заграждение по всяко време;

6. оградите на пространствата за движение на открито трябва да бъдат:

а) високи най-малко 1,8 м;

б) да бъдат изградени от тухли, бетон, дърво, желязо или подобни твърди материали или верижна мрежа, произведена от тел с дебелина 3,15 мм, така че да образува еднакви отвори от по 50 мм, или заварена мрежа с дебелина на телта 4 мм и с максимална големина на отворите 50 мм;

в) поддържани по начин, който да предотврати възможността кучетата да се измъкват;

г) снабдени със самозатварящи се и самозаключващи се порти или врати;

д) проектирани така, че да се предотврати възможността деца да прескочат в заграденото пространство;

7. да бъде осигурено помещение на закрито, предназначено за настаняване на животните в студено време, което е достатъчно за броя на кучетата, настанени в обекта.

 

Чл. 100. (1) Собственикът или управителят на пансион водят дневник, в който се вписва следната информация за всяко животно, прието за настаняване:
1. име на животното;

2. телефон и адрес за контакт със собственика или с лицето, което го представлява;

3. описание на животното, включващо:

а) пол;

б) порода;

в) цвят;

г) възраст;

д) данни за състоянието му при пристигане;

е) отличителни особености;

ж) данни за постоянната идентификация на животното, където е приложимо, или номера на микрочипа;

4. дата на приемане;

5. предполагаема дата на напускане;

6. предполагаем час за настаняване/напускане;

7. данни за медицински и диетични нужди, изисквания по отношение на къпането и на грижите за козината;

8. всякакви нашийници, каишки или принадлежности, внесени с животното;

9. ваксинационен статус;

10. лечение за дирофилариоза (кучета);

11. име и телефон за контакт с ветеринарния лекар на кучето;

12. всякакви промени в поведението на кучето по време на престоя в обекта.

(2) Дневникът се съхранява в продължение на най-малко 3 години от датата на последното вписване и се предоставя на контролните органи при проверка.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.