Красимир Кънев експерт по кучешко поведение

Правилник на "МАГИ-БАГИРА"

Център по приложна психология на кучето ”МАГИ-БАГИРА”/Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА”

Всеки редовен ученик на  Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА” има право: • Да ползва съоръженията на терена, както и различни поводи, намордници и играчки, предоставени за урока; • Да отмени вече записана тренировка, като уведоми един ден по-рано. В противен случай се отбелязва отсъствие; • Да се записва безплатно на всички предложени от Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА” тренировки и организирани мероприятия; ) • На 30% отстъпка при записване на обучителен курс с второ куче; • На 20% отстъпка при записване на обучителен курс за друг член от семейството; • На 30 % отстъпка при записване на осиновени кучета от приюти или от улицата; • Да напусне тренировката, след уведомяването на треньора, в случай че стопанинът или кучето му не се чувстват в състояние да продължат; • Да заплати таксата за консултацията или курса предварително. • Да няма прекъсване на тренировките за повече от един месец. • Да отговаря за поведението на неговото куче, нанесените от него щети и замърсявания. • При желание за записване за курс, консултация или детска градина да се обади един ден предварително; • Да носи лакомства на кучето си. В случай че няма такива, е длъжен да закупи от инструктора; • Да води кучето си гладно на тренировка. В случай че кучето откаже да яде, тренировката преминава в беседа със стопанина. • Да преустанови тренировки и да уведоми в случай на разгонване на женското куче (кучка). Тези животни могат да продължат обучението 30 дни след началото на разгонването; • Да влиза с кучето си на повод по време на тренировка. • Да почиства след своето куче. • Да се грижи за здравето и поведението на кучето си, като в случай на нараняване на кучето или на неговия водач по време на тренировка, Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА” не носи отговорност за случилото се.

 Всеки ученик на  Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА” няма право:

• Да пуска кучето по време на тренировка, без изричното разрешение на инструктора; • Да прекъсва работата на инструктора, докато той не го повика; • При закъснение за групова тренировка, да се включва в работата без разрешение от треньора; • Да води агресивно куче на тренировки без намордник; • Да присъства на тренировка, извън програмата на Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА.

• Да предявява финансови претенции, в случай на прекратяване на курса на обучение. Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА” не възстановява суми от предплатени тренировки;

 Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА” е длъжно: • Да осигури треньор за всяка тренировка Да отговаря за реда по време на тренировките; • Да осигури нужните съоръжения на терена ( каквито и когато са необходими), както и поводи, намордници и играчки необходими за различните тренировки; • Да уведоми учениците си, чрез SMS, при промяна в програмата, отмяна на дадена тренировка или промяна на статуса им;

 Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА”

има право: • Да отменя тренировки; • Да прекрати обучението на ученик, при некоректно (арогантно, агресивно и т.н.) поведение към кучето, инструктора или други ученици. • Да прекрати тренировка, по преценка на инструктора, в случай на неразположение на кучето или стопанина. В този случай отсъствие няма да бъде отбелязано.; • Да променя настоящия правилник, за което уведомява своевременно своите ученици. (Запознах се /прочетох  и съм съгласен с правилата на Школа за кучета ”МАГИ-БАГИРА”)

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.