Красимир Кънев експерт по кучешко поведение

Пожелано от Вас!

Сподели

Агресия при кучетата!

Здравейте бях поел ангажимента да пусна един материал относно видовете агресия и причините и!След доста разсмисъл виждам че това няма да е само материал за агресията,нещата са много по-сложни и комплексни!Така че тука ще поговорим не само за агресия а и за йерархия нейните видове и някои положения с които се сблъскваме в живота но даже не ги забелязваме(най-често не ги знаем) или не отдаваме значение!
                                                 Нека се научим да разбираме йерархията!
                                            Всяко социално поведение е едно сложно послание!

Кучето изпраща сложни послания и няма как да не е така.Всяка една негова (на кучето) поведенческа реакция има въздействие върху организацията на йерархията.Това е така защото става дума за едно силно изявено обществено животно,живеещо в сложна социална структура.Кое е особеното обаче?Господстващия индивид се откроява,той е така да се каже ексхибиционист,а подчинения е слабо забележим!Нека уточня и подредя тези сложни послания в зависимост от някои критерии.
Сложните послания ,изпращани от кучетата,нямат едно и също значение.Значението е различно в зависимост от кучето,групата,настроенията,средата и/или възраста.Например сексуално възбудения мъжкар няма апетит и оставя другите да се хранят преди него.Но само няколко дни по-късно той си възвръща тази привилегия и я отнема от кучето/та което/то са я присвоил/и.
Какви са привилегиите на господстващите кучета по-сектори.
                      Достъп до храна и храненето
Достъпът до храната е организиран както в кучешката глутница,така и в семейната глутница!Кучето яде за да се засити,но също така и за да покаже ранга си в йерархията.
Господстващото куче се храни по видим начин,първо по-ред,бавно,за да го гледат.То избира най-хубавите парчета и получава храна при обикновено поискване.То се храни най-добре,когато го гледат и насърчават.Понякога иска да му се дава храната с ръка,то с енаслаждава на храната.
Подчиненото куче пристъпва към яденето след господстващото.Бързо изяжда порцията си и никак не му е приятно да се храни само.Когато има храна то лапа,без да дъвче всичко,което е пред него.Получава от порцията на доминанта само след дълго молене,придружено със съответните пози на подчинение.
РЕД НА ДОСТЪПА ДО ХРАНА:
Господстващ:Кучето яде първо,преди останалите,на най-добрите места.
Подчинено:Кучето яде последно,след останалите,на същото място или другаде.
                     ПОЛУЧАВАНЕ ПРИ ПОИСКВАНЕ
Господстващ:Кучето получава храна при обикновено поискване и заплашва в случай на забавяне.
Подчинен:Куето получава (понякога,не винаги)храната си след дълги молби,придружени с пози на подчинение,и когато доминиращия индивид реши.
                     ПРИСЪСТВИЕ В ГРУПАТА И БЪРЗИНА НА ХРАНЕНЕ
Господстващ:Кучето яде бавно,проверява дали го гледат как се храни и спира ако няма никой.
Подчинен:Кучето яде бързо,независимо дали неговите стопани с в стаята,или ги няма.
Подчиненият както и доминанта могат да отбраняват храната си с ръмжене или ухапвания.В случая има разлики в позите обаче,които са много важни.Господстващият е изправен на лапите си,докато подчиненият е леко свит.Господстващият,както и подчиненият приемат стопанина да докосва паницата(но не ВИНАГИ!важи и за двата случая),докато се хранят;но доминанта очаква стопанина да заеме ниска поза и да се приближи бавно,докато подчиненият приема директно и бързо приближаване!
                          КОНТАКТ МЕЖДУ СТОПАНИНА И КУЧЕТО И АГРСИВНОСТА
Господстващ:Кучето може да отбранява храната,като застава нащрек.То търпи(но не винаги)достъпа на стопанина,когато изпраща всички сигнали на подчинение(движи се бавно,гледа встрани и не се приближава директно) или най-вече в края на храненето.
Подчинен:Кучето може да ръмжи,когато неговия собственик влиза в стаята,може да спре да яде,да започне да се върти около храната и много често се маха от паницата си.
                                          Полови контакти и достъпа до тях
В малка група само доминиращата двойка има правото  да се размножава и да има малки.В големите групи има множество двойки но поякога само доминиращия мъжкар се съешава  с всички разгонени самки.Но може и да симулира това си действие за престиж!Тогава най-често от алфа мъжкия,този който заема второ или трето място в йерархията,извършва/т успешно оплождане.
Сексуалността на кучето има ексихибиционистичен характер.Тя се изразява в качвания отгоре,използване на други кучета и близане на собствения полов орган,които се правят в присъствие на зрители,най-вече на стопанина от същия пол:мъжкия в присъствие на стопанина и женската в присъствие на стопанката.
Сексуалността на подчиненото куче е дискретна и затормозена в присъствието на доминиращия мъжкар или на собственика от същия пол(ако се възприема за господстващ).
Качването (при доминиращия) и приемането на качването (при подчинения,ритуал на подчинение)са две допълващи се социални положения,които са естествени за кучетата от двата пола.Не става дума изобщо за хомосексуалност.Има и трябва да се прави ясна разлика между качването като израз на място в йерархията и сексуалното такова,което се прави само с партньор от другия пол,след определен период на ухажваме и последващо(или опит) за проникване(ерекция).Не е лесно да се разграничи,понеже йерархичното качване често е придружено с частична ерекция.
Искам да отбележа нещо много важно!Доминиращото куче смята за неприемвливи сексуалните прояви на останалите членове от своята група-кучета или хора за него няма никакво значение!То им се противопоставя и ако е "необходимо"(може да има индивид с ярко изразена доминация),ги напада!
                                        Контрол върху социалната дистанция
Доминиращото куче се опитва да изгради двойка с партньор от противоположния пол.То се стреми да остане на известно разстояние от този партньор и да отбранява достъпа до неговия партньор от събратята си които имат неговата полова принадлежност.
Това което мислим за "ревност",е всъщност тази АГРЕСИВНА ЗАБРАНА за контакт със защитаваното лице.Пример,когато стопаните се прегръщат или целуват,мъжкарят ще иска да забрани достъпа до стопанката,а женската ще забранява достъпа до стопанина.Трябва да се прави ясна разлика между този АГРЕСИВЕН контрол за социален контакт и желанието на кучето да се включи в игрите и веселията на хората;в този момент отношението на кучето е твърде различно,защото то отчита сигналите и проявите на радост и призивите за игра.
Социалният контрол може да види и по-време на разходка.Кучето ще забранява на непознато лице да се доближава до неговия стопанин или да му говори(трябва да се направи обаче ясна разлика между обучено куче бодигард и доминантно куче,бодигарда не прави социален контрол а отбранява физическата цялост на обекта който му е поверен!.).Може да се намеси когато разговора е продължил по-дълго,отколкото то желае.
Доминиращото куче контролира придвижванията на членовете на групата,техните влизания и излизания.Ако не му е възможно да нападне индивида,човек или куче,който влиза и излиза без негово разрешение(не е съпроводено с определен ритуал присъщ на групата,където един подчинен си взима довиждане с доминантния индивид),то ще прехвърли агресията към предмети,разположени в близост до вратата,от където може да вижда как подчинения се отдалечава.Достъп до обществените блага
 Господстващото куче прави така,че да бъде забелязно,когато има желание зА игра или да излиза,да се прибира,да яде.Господстващият поема инициативата,докато подчиненият следва и отговаря на инициативите на доминиращия.
В тази връзка ласките са доста показателни.Господстващото куче желае ласката.Ако собственикът отговори,той изпълнява заповед и се почдинява.След това доминантния индивид иска галенето да спре,като застава неподвижно или ръмжи,ако е необходимо.Ако стопанинът не разбере молбата и продължи да гали кучето,има опасност да бъде наказан,т.е. ухапан.
                                         Управление на обществените отношения
Доминиращото куче е безспорен лидер.То царува над/в дадена група/глутница и иска мир в нейните рамки.То си е дало само правото да се намесва в конфликти,които поначало не го засягат.Но това не е постоянна загриженост.

СЛЕДВА..... 

Обработка,допълнение и адаптация(разбирайте събиране на информация от няколко източника и добавяне на личен практически опит и теоретични разработки от мен също):
Красимир Кънев
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.